Hand Rankings

De combinaties van kaarten bij poker

Het je de spelregels doorgelezen dan ben je vast benieuwd naar de waarde die de verschillende pokercombinaties hebben.

Hieronder zijn de verschillende soorten handen afgebeeld van hoog naar laag. De Aas is de hoogste kaart, daarna Heer, Vrouw, Boer en 10, door naar 2. De Aas is niet alleen de hoogste kaart maar kan ook als 1 tellen, handig als je een straat kunt maken.
Het komt door de gemeenschappelijke kaarten op tafel vaak voor dat meerdere mensen dezelfde combinatie maken. Hier staat ook uitgelegd wat uiteindelijk bepaalt wie in zulke situaties de winnaar wordt. Het gaat in ieder geval altijd om de beste vijf van de zeven kaarten waarmee je kunt combineren, als die combinatie gelijk is, wordt de pot gedeeld.

Royal Flush

Poker combinaties

De top van alle pokerhanden, de 5 hoogste kaarten, aas tot en met tien van dezelfde kleur.
Het is eigenlijk hetzelfde als een straight flush met de aas als hoogste kaart.
Als meerdere spelers een royal flush hebben, wordt de pot gedeeld. In poker wordt nooit gekeken naar kleur.

Straight Flush

Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. Dit voorbeeld is een straight flush ’tot de vijf’. De aas telt hier ook als 1. De laagste straight flush is A-2-3-4-5, de hoogste is een Royal Flush.
Als meerdere spelers een straight flush hebben, wint de hand met de hoogste kaart.

Four of a Kind

Vier gelijkwaardige kaarten, de laagste is vier tweeën, de hoogste vier azen. Dit voorbeeld is een four of a kind ‘boeren’.
Als meerdere spelers een four of a kind hebben, beslist de hoogste combinatie. Als die gelijk is, beslist de vijfde kaart wie er wint.

Full House

Three of a kind met een paar. Dit voorbeeld is een full house ‘zevens-drieën’.
Als meerdere spelers een full house hebben, wint de hand met de hoogste three of a kind (hier de zevens). Indien die gelijk is, wordt gekeken naar wie het hoogste paar heeft (hier de drieën).
Een full house met 7-7-7-3-3 is dus hoger dan een met 6-6-6-A-A.

Flush

Vijf willekeurige kaarten van dezelfde kleur. Dit voorbeeld is een flush ‘vrouw-hoog’.
Als meerdere spelers een flush hebben, beslist de hoogste kaart wie er wint (hier de vrouw), als die gelijk is, wordt er gekeken naar de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.
Een Flush met 2-3-4-Q-K is dus hoger dan een met 6-8-T-J-K.

Straat

Vijf opeenvolgende kaarten van verschillende kleur. Dit voorbeeld is een straat ’tot de tien’. De aas telt hier ook als 1. De laagste straat is A-2-3-4-5, de hoogste is T-J-Q-K-A.
Als meerdere spelers een straat hebben, wint de hand met de hoogste kaart.

Three of a Kind

Drie gelijkwaardige kaarten, de laagste is drie tweeën, de hoogste drie azen. Dit voorbeeld is een three of a kind ‘vieren’.
Als meerdere spelers een three of a kind hebben, beslist de hoogste combinatie. Als die gelijk is, beslist de vierde kaart wie er wint (hier een tien). Als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de vijfde kaart (hier een twee).

Twee Paar

Twee keer twee gelijkwaardige kaarten, het laagste paar is twee tweeën, het hoogste twee azen. Dit voorbeeld is ’twee paar, achten-vijven’.
Als meerdere spelers twee paar hebben, wint de hand met het hoogste paar (hier de achten). Als die gelijk is, gaat het om het tweede paar (hier de vijven). Als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de vijfde kaart (hier een aas).
Twee paar met K-K-3-3-2 is dus hoger dan Q-Q-J-J-A.

Een Paar

Twee gelijkwaardige kaarten, het laagste paar is twee tweeën, het hoogste twee azen. Dit voorbeeld is ‘één paar, negens’.
Als meerdere spelers een paar hebben, wint de hand met het hoogste paar (hier de negens). Als die gelijk is, gaat het om de hoogste bijkaart (hier de zeven), als die ook gelijk is, wordt gekeken naar de tweede of derde hoogste kaart.
Eén paar met K-K-A-3-2 is dus hoger dan K-K-Q-J-T.

High Card

Vijf kaarten die geen enkele reguliere combinatie vormen, de laagste is 2-3-4-5-7, de hoogste 9-J-Q-K-A. Dit voorbeeld is een ‘high card koning’.
Als meerdere spelers ‘no pair’ hebben, beslist de hoogste kaart wie er wint (hier de koning), als die gelijk is, wordt er gekeken naar de tweede, derde, vierde of vijfde kaart.
High card met 2-3-4-Q-K is dus hoger dan een met 6-8-T-J-K.